Logo Africa Nos Mira

Proyectos

ESTAT: Finalitzat

LOCALITZACIÓ: Poble de Magauma (regió del Tigray), Etiòpia

ACCIÓ REALITZADA
Construcció de dues classes pels cursos de 7è i 8è equipades amb pupitres i pissarra, dues aules addicionals ( pedagogical center i reading room) i un sistema de recollida d’aigües pluvials.

BENEFICIARIS
Els nens de Magauma (280-300 alumnes) són els beneficiats de l’ampliacíó de l’escola primària i de les millores en su equipament. La población de Magauma (1.500 habitantes) és la beneficiada de les millores en l’accés a l’aigua.

FINANCIACIÓ
Comunitat de Magauma, Govern Local, ADCS, HP, Tayco, CCD (Centre de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya) i ANM.

En detalle... [ Ver más ]    [ In english ]    [ En català]

Estado actual:

FINALIZADO