Logo Africa Nos Mira

Awlie Ambesset ja està finalitzat

S'han construit quatre aules,un aula addicional, serveis i un sistema de recollida d'aigües

Ambesset és un petit poble, d’uns 1.363 habitants, situat a la camorca de Gulomakeda, al nord d’Adigrat, entre les localitats d’Adigrat i Fassi. Des d’Adigrat, una carretera asfaltada, construïda pel italians durant el seu intent de colonització (actualment s’està ampliant a càrrec d’empreses xineses), permet arribar fins al poble d’Ambesset (22 km).

PROBLEMÀTICA

A partir de l’observació directa durant el procés d’identificació del projecte y anàlisi de la realitat de la zona, es va comprovar que bona part de la problemàtica actual de la comarca de Gulomakeda és causada per l’escassetat de centres educatius.

Els alumnes de l’escola d’Awlie Ambesset, per arribar des de casa seva fins a l’escola de segon cicle de primària més pròxima, han de caminar durant 75-90 minuts. Els nens que acabaven el 4º curs es veien obligats a realitzar aquest esforç per continuar els seus estudis, pel que cada any el nombre d’alumnes que seguien la seva formació era menor. Aquesta problemàtica s’accentua encara més en el cas de les nenes, que sovint, amb només 8 o 10 anys, es veuen obligades a deixar els seus estudis per encarregar-se de les feines domèstiques i la recerca d’aigua.

Així doncs, l’objectiu prioritari és facilitar als nens i nenes d’Awlie Ambesset l’entorn y les eines necessàries per aconseguir un desenvolupament integral que els permeti un projecte de vida digne i una oportunitat pel futur.

SOLUCIONS APORTADES

Per acabar amb la citada problemàtica es proposa l’ampliació i la millora d’una escola d’educació primària:

• Remodelació de l’edifici existent, construït per la pròpia comunitat.

• 4 aules per cursar els cursos de 5è a 8è d’educació primària per tal d’educar anualment fins a 400 nens i nenes en unes condicions adequades, per tal que tinguin la capacitat de finalitzar l’educació bàsica. Si es compta amb l’escola al mateix poble on viuen s’assegura, coma mínim, una assistència d’un 95% del alumnes durant els 8 cursos.

• Pedagogical center/llibreria.

• Urinaris a l’escola, vitals per la higiene dels estudiants.

• Instal•lació d’un sistema de recollida d’aigua pluvials.

• Condicionar les 10 aules (les noves i les ja existents) amb l’equip necessari i subministrar tot el material precís pel desenvolupament normal de les activitats escolars (compromís adquirit per l’oficina d’educació de Gulomakeda).

• Seleccionar 4 professors qualificats per tal que garanteixin el bon funcionament del segon cicle de primària (compromís adquirit per l’oficina d’educació de Gulomakeda i l’ADCS).

BENEFICIARIS

Beneficiaris directes: Es calcula que l’escola, un cop finalitzada la construcció, oferirà educació a uns 400 estudiants (ja n’hi ha 154 que assisteixen actualment). A més a més, es donarà feina a 4 nous professors.

Beneficiaris indirectes: Els 1.363 habitants d’Ambesset i rodalies (54% dones i 46% homes).

FINANÇAMENT

Comunitat d\'Ambesset, Govern local, ADCS, Intercom, la fundació Roviralta Barcelona, la Fundació Ibercaja, la Francisca Roviralta Suiza Foundation, Gestión y Administración Mobiliaria S.A i ANM.