Logo Africa Nos Mira

Mawo ja està finalitzat

S'han construit quatre aules, dos espais addicionals, dos dormitoris pels professors i s'ha instal.lat un sistema de recollida d'aigües

La comunitat de Mawo està situada a la regió d’Afar. Aquest districte, fronterer amb Eritrea, va patir especialment les conseqüències de la guerra entre etíops i eritreus. Mawo es troba a 36 kms, transitats per una carretera de pista, de la ciutat de Idiga Hamus en direcció est. La comunitat de Mawo (4.038 habitants) és la segona més nombrosa de la regió.

PROBLEMÀTICA

A l’escola primària de Mawo s’impartia des del 1er al 4rt curs, pel que els estudiants que volien completar els seus estudis de primària es veien obligats a desplaçar-se a altres pobles. A més a més de tenir 460 alumnes, que els obligava a fer classes multitudinàries, les condicions de les aules eren molt precàries: tenien aigua i fang a les classes, paviment irregular i escassa il•luminació.

Altres limitacions de l’escola:

-Absència d’un pedagogical center on els professors poguessin avaluar, preparar els programes educatius, les aules, etc. o destinar l’aula a la realització de tallers. L’educació a les zones rurals d’Etiòpia posa especial èmfasi en el camp de les manualitats. Per aquest motiu les noves escoles construïdes pel govern compten amb una aula per aquesta finalitat.

-Absència de la reading room : la gran majoria de la població viu a cases que no disposen de l’equipament necessari perquè les nenes i els nens puguin treballar adequadament els coneixements adquirits a l’escola. La utilització d’aquesta reading room té com a conseqüència uns millors resultats acadèmics, ja que els alumnes poden fer correctament els deures.

-Absència d’habitacions pels professors: els habitants de la població són majoritàriament analfabets, pel que no hi ha cap titulat per ensenyar primària. Per aquest motiu el govern envia professors d’altres poblacions. Els que hi treballen venen de pobles que es troben a 45 km, pel que es queden allí si més no els dies lectius i necessiten un lloc per dormir.

-Manca de l’equipament adequat pel correcte seguiment de les classes (pupitres i cadires en mal estat).

Accés a l’aigua: a Mawo hi ha una important absència d’accés a aigua potable i han de caminar hores per recollir-la, amb la important pèrdua de temps i el cansament que comporta.

SOLUCIONS APORTADES

Educació:

Després de diverses reunions a la comunitat de Mawo i conjuntament amb la ADCS (la contrapart local), es va decidir:

. Construir 4 aules noves per impartir els cursos de 5è a 8è de primària i completar així l’Educació Primària al mateix poble i d’aquesta manera:

-es disminueix l’elevadíssima taxa d’analfabetisme, es millora la qualitat de l’educació a tota la zona i es possibilita que els nens acabin els estudis primaris, el que millora el seu nivell i eleva nombre d’aspirants a ser professors. Aquest augment de demanda comporta, de manera directa, més qualitat en el professorat, elevant així el nivell de l’ensenyança.

-a més a més augmenta les seves possibilitats de trobar feina.

.Augmentar la infraestructura de suport del centre educatiu mitjançant la construcció, a partir d’un edifici ja existent, de:

-reading room

-pedagogical center

-2 dormitoris pels professors

.Equipar les quatre aules noves i la nova infraestructura educativa amb seients de ferro i fusta, que són més lleugers, facilitant així el seu desplaçament, especialment per netejar les aules més còmodament, contribuint directament a la millora de la higiene de l’escola.

Accés a l’aigua:

Instal•lació d’uns col•lectors d’aigua al teulat de l’escola per augmentar l’accés a l’aigua.

BENEFICIARIS

Beneficiaris indirectes: 3.200 habitants de Mawo i rodalies.

Beneficiaris directes: 700 - 800 estudiants (aprox.) anualment.

FINANÇAMENT

Comunitat de Mawo, Govern Local, ADCS, AECID i ANM.