Logo Africa Nos Mira

La construcció de les 4 aules ja ha finalitzat. Ara busquem finançament per ampliar els serveis

A la construcció ja finalitzada volem afegir la instal•lació de latrines i recol•lectors d’aigua

Sebata és un petit poble de 1.370 habitants, situat a la comarca de l’Irob, que es troba al sud-est d’Alitena i al sud de Dohan (capital administrativa de la comarca). Des de Dohan, un petit camí construït pels seus habitants i a través de terraplens construïts només a base de pedres, es pot arribar a Sebata. El terreny àrid presenta una gran acumulació de pedres i molt poca terra cultivable.

PROBLEMÀTICA

Amb l’observació directa durant el procés d’identificació del projecte i l’anàlisi de la realitat de la zona, es va comprovar que gran part de la problemàtica actual de la comarca de l’Irob es concentra en la manca de centres educatius.

En aquell moment, a Sebata, només s’impartien els dos primers cursos de l’Educació Primària i un cop acabats, els alumnes de la població havien de recórrer, des de casa seva fins a l’escola més propera, distàncies de dues o tres hores a peu pel que, any rere any, el nombre d’estudiants que seguien la seva educació descendia.
Aquest fet encara era més notable en el cas de les nenes, que sovint, amb vuit anys, es veuen obligades a deixar l’escola per fer treballs domèstics i la recerca d’aigua.

Les condicions en que es feia classe eren molt precàries. Les aules estaven fetes d’uralita (restes d’un campament de refugiats de la guerra amb Eritrea) i l’espai era molt reduït, sense mobles ni materials.

Així doncs, l’objectiu prioritari del projecte va ser proporcionar als nens i nenes de Sebata l’entorn i les eines necessaris per un desenvolupament integral que els permetés un projecte de vida digne i una oportunitat de futur.

Posteriorment també ens hem adonat que és molt complicat trobar aigua subterrània, pel que l’única opció de recollir aigua que tenen es aprofitar l’època de pluges.

Paral•lelament a aquesta problemàtica, els nens i nenes de l’escola de Sebata també pateixen la falta de latrines per poder fer les seves necessitats. L’absència de serveis comporta contínues interrupcions de les classes, ja que els alumnes han de buscar un lloc on poder fer les seves necessitats fisiològiques.

SOLUCIONS APORTADES

Per acabar amb la problemàtica inicial es va proposar construir sis aules:

.4 aules per fer els quatre primers cursos d’Educació Primària per formar cada any entre 120 i 140 nens/es, en les condicions adequades, perquè sàpiguen llegir i escriure. Si tenen l’escola en el mateix poble on viuen s’assegura l’assistència d’un 95% dels alumnes de 3er i 4rt curs. Fins aquell moment només el 45% dels alumnes continuaven estudiant degut a les seves obligacions a la llar.

.Oficina pel director.

.Sala de professors.

.Magatzem per guardar el material.
Dotar les sis aules amb l’equipament adequat i subministrar el material necessari pel bon desenvolupament de les activitats escolars (aquest darrer punt va serun compromís assolit per l’ADCS).

L’ADCS també va seleccionar quatre professors i un director per l’escola, qualificats, per garantir el bon funcionament del centre educatiu.

Actualment, l'ampliació consta de:

.La instal•lació d’uns recol•lectors d’aigua als terrats de l’escola per augmentar l’accés a aigua potable pels estudiants i la població dels voltants.

.La instal•lació de dues latrines, una per cada sexe, al terreny escolar, amb una fosa sèptica per absorbir els residus.

BENEFICIARIS

Beneficiaris indirectes: 1.370 habitants de Sebata i rodalies.

Beneficiaris directes: 120 estudiants (aprox.) anualment i quatre professors.

54% dones i 46% homes.

FINANÇAMENT

Comunitat de Sebata, Govern Local, ADCS, Africa Directo i ANM. Actualment, estem buscant-ne per l’ampliació.