Logo Africa Nos Mira

El projecte d'orfes segueix creixent

Ja som més de 200 socis!

L’Ángel Olaran és un missioner dels Padres Blancos, que després de passar vint anys a Tanzània va ser destinat a Wukro per realitzar la seva feina. Actualment viu i treballa a Wukro des de fa més de 17 anys, a la Missió de Saint Mary’s, i és el principal promotor i gestor del projecte.

LOCALITZACIÓ

Wukro és un poble situat a la regió del Tigray, al nord d’Etiòpia, a un 900 quilòmetres de la capital del país, Addis Abeba. La regió del Tigray té una població d’uns 110.000 habitants, dels quals 40.000 resideixen a Wukro.

La zona és essencialment agrícola, desenvolupant la seva activitat amb l’ajuda de bous. Encara que les pluges són idònies, degut al minifundisme els llauradors no poden alimentar a les seves famílies durant sis mesos, durant l’època seca de l’any. A més a més, un 80% de la població urbana no té terres per cultivar.

PROBLEMÀTICA

Wukro és el districte més pobre dels quatre que formen la regió del Tigray. La taxa de gent sense feina és molt elevada i moltes persones adultes depenen de l’ajuda assistencial. Unes 3000 viudes d’antics combatents i dones abandonades pels seus marits han de fer front elles soles de la cura dels seus fills i de generar recursos.

La mancança de recursos que pateixen les dones (molt poques tenen la sort de tenir feina o un hort per conrear) fa que bona part d’elles es vegin evocades a la prostitució.

SOLUCIONS APORTADES

Educació:

El primer projecte de l’Ángel Olaran a Wukro va ser garantir l’educació de les nenes i els nens que no tenien la possibilitat d’anar a un centre d’educació secundaria, pel que va fundar l’escola St. Mary. Actualment, més de 350 alumnes reben una formació professional que els permetrà poder trobar feina. Les àrees de formació professional que s’ensenyen a l’escola són:

-Soldadura i electricitat.

-Agricultura i comerç.

-Brodat, tall i confecció.

-Pintura, escultura amb fang i manipulació del cuir.

Ajuda assistencial:

Part de la feina de l’Ángel i els assistents socials consisteix en conèixer la situació personal i familiar de la gent que arriba al seu centre buscant ajuda.

Aquesta activitat es dur a terme visitant casa seva. L’ajuda assistencial que s’ofereix té diferents punts d’actuació: alimentària, d’accés a la llar, medicines, etc. i es destina a tres grans grups de persones:

-4000-5000 nens, bon apart dels que es troben desnodrits, que se’ls alimenta al Centre de Salut de Wukro.

-Indigents: població amb el SIDA i tuberculosi, gent gran, mares solteres, fills i filles sense feina, etc.

-Més de 1000 nenes i nens orfes, principal objectiu del nostre projecte, als que es vol proporcionar una llar, roba, alimentació, educació i assistència sanitària.

Microcrèdits:

A Wukro unes 7500 dones no tenen ofici, hort ni feina, i han de tirar endavant la seva família. En molts casos, van ser desplaçades d’Eritrea, des d’on van arribar soles amb els seus fills.

En una regió on la falta de desenvolupament ha provocat que la població experimenti unes condicions de subsistència dures, les dones que tiren endavant una família es troben en el darrer esglaó de l’estructura socioeconòmica.

L’objectiu d’aquest projecte és donar la possibilitat a les dones, a partir d’una formació intensiva en sectors com la comptabilitat, tall i confecció, horticultura, ramaderia, etc. i posteriorment els hi concedeixen un microcrèdit (100-150€) que les permet negociar i fer front al seu futur de manera digna. La seva independència econòmica comporta la seva independència social i la participació activa en els successius locals. Una dona estable proporciona estabilitat a tota una família.

BENEFICIARIS

Els més de 250 nens orfes de Wukro.

FINANÇAMENT

A més a més d’África Nos Mira, altes associacions com Medicus Mundi Guipuzcoa, Manos Unidas o Adendia col.laboren en aquest projecte, que està tenint una gran repercussió social a Wukro.