Logo Africa Nos Mira

Magauma ja està finalitzat

S'hi ha construït dues aules, completament equipades, dues aules addicionals i un sistema de recollida d'aigües

Magauma és un petit poble que aproximadament té 1.500 habitants, situat a la comarca de l’Irob. Aquesta comarca, fronterera amb Eritrea i amb una població de 31.000 habitants, va patir especialment les conseqüències de la crua guerra entre etíops i eritreus.

PROBLEMÀTICA

Educació: Magauma ja tenia una escola, però només s’hi podia cursar els cursos compresos entre 1er i 6è de primària, i després els que volien seguir els estudis havien de caminar fins als dos pobles més pròxims, Alitena o Awo. A l’any 2005, 28 dels 38 alumnes van abandonar la seva educació després de cursar el 6è curs. D’altra banda, l’escola antiga tenia moltes altres limitacions:

-Absència d’una reeding room: la majoria de la població viu a cases que no disposen de l’equipament necessari perquè els nens i nenes puguin continuar adequadament els coneixements adquirits a l’escola. La utilització d’aquesta sala permet aconseguir uns resultats acadèmica més bons, ja que així els estudiants poden fer els deures més facilment.

-Absència d’un Pedagogical center: l’educació a les zones rurals etíops posa un èmfasi especial en el sector de les manualitats. Per aquets motiu, les noves escoles construïdes pel govern compten amb una sala específica amb aquesta finalitat. A més a més, és molt comú que aquesta sala serveixi de magatzem, ja sigui per les manualitats que elaboren els alumnes, com pel material escolar.

-Manca de l’equipament adequat pel correcte seguiment de la classe (pupitres, cadires en mal estat després de 23 anys d’ús).

Accés a l’aigua: A Magauma ja disposaven d’una bomba manual d’aigua, però l’aigua obtinguda era massa sala pel consum humà. No obstant, com que no tenien una altra opció, és la que feien servir, i moltes persones patien malalties degut al seu consum. A més a més, només disposaven d’aigua a la bomba manual durant 7 o 8 mesos a l’any, ja que també en bevien els animals. Els 4 o 5 mesos restants només podien baixar al riu (unes dues hores anar i tornar) per recollir-ne més, pel que perdien molt temps i el cansament físic era important.

SOLUCIONS APORTADES

Educació:

Després de diverses reunions amb el comitè del poble i amb la ADCS (la contrapart local) es va decidir:

. Construir dues aules més, 7è i 8è, perquè els estudiants poguessin acabar l’educació bàsica al mateix poble. És important saber que, a Etiòpia, estudiant fins el 8è curs d’educació primària ja es pot exercir de professor.

Amb el finançament necessari per finalitzar els estudis al poble:

-Es redueix el percentatge de nens amb els estudis primaris inacabats, pel que es millora el seu nivell i s’augmenta el nombre d’aspirants a ser professors. Aquest augment en l’oferta provoca, de manera directa, un nivell més bo en el professorat, de manera que també es millora la qualitat de l’ensenyament.

-A més a més, augmenta les possibilitats de trobar feina. Els habitants d’aquest poble han de competir en el mercat laboral d’Alitena o Dohan amb gent mol més qualificada que ells. No tenir finalitzada l’educació primària els exclou, per tant, de manera casi immediata.

. Construir dues aules addicionals, per donar-los el suport i el material necessari per estudiar:

-Pedagogical center

-Reading room

Accés a l’aigua:

Instal•lació d’uns col•lectors d’aigua al teulat de l’escola, de l’església i de la residència del cura del poble. L’aigua que es recull, apta pel consum humà, s’emmagatzema en un dipòsit amb una capacitat de 162 m3.

BENEFICIARIS

La població de Magauma (1.500 habitants) és la beneficiada de les millores en l’accés d’aigua.

Els nens de Magauma (280-300 alumnes)són els beneficiats de l’ampliació de l’escola de primària i de les millores en el seu equipament.

FINANÇAMENT

La Comunitat de Magauma, el Govern local, la ADCS, HP, Trayco, CCD (Centre de Copperació al desenvolut de la Uiversitat Politécnica de Catalunya) i ANM.