Logo Africa Nos Mira

Equip

Castellano English

Els integrants d’Àfrica Nos Mira són:

  • 1) Iñigo de Pascual Basterra (President i dpt.projectes)
  • 2) Luis Ayxelà Frigola (Secretari i dpt.projectes)
  • 3) Artur Piquet Verdaguer (Tresoreria i dpt.comunicació)
  • 4) Andrés Maluenda Martínez (Dpt.projectes i coordinació)
  • 5) Paloma Panero Oria (Dpt. planificació i projectes
  • 6) Eduard Pérez Valero (Dpt.projectes i finances)
  • 7) Nerea Amorós Elorduy (Dpt.projectes i disseny)
  • 8) Virginia de Pascual Basterra (Dpt.projectes)
  • 9) Laura Barbara Gomez (Dpt.projectes)

c/Cardenal Reig,19
08028 Barcelona
NIF: G64309115